attargroup

املاک دانش بنیان

املاک دانش بنیان


یکی از تغییر ات اساسی در دنیای امروز حرکت مشاغل و حرفه ها به سمت تخصصی شدن و تمرکز است. ظهور مشاغل جدید، تفکیک مشاغل گذشته به چندین شغل تخصصی تر، به وجود آمدن شرکت های بزرگ بین المللی و ... را می توان در اثر این تغییر ساختاری در سبک فعالیت های امروزی در دنیا دانست. در این مسیر تخصصی شدن، نیاز به زیرساخت های تخصصی نیز اجتناب ناپذیر است. امروزه نمی توان ادعا کرد که یک ملک مسکونی همان گونه که پاسخگوی نیازهای قشر جامعه دانشجویی است می تواند نیازمندی های مدیران دانش بنیان، ورزشکاران، تجار بازار آهن، فعالان سیاسی و ... را به یک نحو پاسخ دهد. از این رو توجه به نیازمندی های اقشار مختلف و به وجود آوردن فرهنگ ساخت و سازهای تخصصی از موضوعاتی است که لازم است تا در سال های پیش رو مورد توجه جدی قرار گیرد.