attargroup

فرهنگ سازی و رویدادها

فرهنگ سازی و رویدادها


بخش فرهنگ سازی و رویدادها مقوله های متفاوتی شامل رویداد ملک و تک، باشگاه فیلم x ، گردهمایی های مختلف آشنایی نخبگان با صنعت، چالش داده کاوی شریف را در برمیگیرد. رویداد ملک و تک با هدف جلب نظر فعالان حوزه ساخت و ساز به پتانسیل های موجود در ساخت انواع سازه ها با توجه به نیازمندی های اکوسیستم دانش بنیان ایجاد گردیده است. باشگاه فیلم x با هدف ایجاد بستری مناسب جهت تمرین و تحلیل مباحث مدیریت در حوزه های بازاریابی، ساختار سازمانی، استراتژی و منابع انسانی در اسفند ۹۷ ایجاد گردید. در راستای رسالت زیر ساختی مجموعه عطار که فرهنگ سازی فعالیت های دانش بنیان است بازدید های صنعتی از مجموعه های دانش بنیان، برگزاری همایش های آشنایی با صنعت و گردهم آوردن نسل های مختلف جهت تبادل تجربیات از مهم ترین فعالیت های این بخش است. چالش داده کاوی شریف هم که یک مسابقه علمی بین رشته ایست با هدف تسهیل فرآیند جذب نیروی با کیفیت برای شرکت های دانش بنیان از طریق شناسایی توانمندی های آن ها در یک چالش واقعی طراحی و برگزار می گردد.