attargroup

سایر

سایر


سایر فعالیت‌های گروه عطار در حوزه‌های زیر می‌باشد:

- فناوری اطلاعات و ارتباط

- تحلیل و بررسی داده

- مدیا، رسانه و محتوای دیجیتال

- زیست فناوری و درمان

- کشاورزی و صنایع غذایی

- هوافضا