attargroup

توسعه کسب و کارهای دانش بنیان

توسعه کسب و کارهای دانش بنیان


توسعه کسب و کارهای دانش بنیان در گروه عطار حوزه های مختلف انرژی، دریا، باشگاه کسب و کارهای دانش بنیان، املاک دانش بنیان و ... را در بر می گیرد. فعالیت های این حوزه وسعت بسیاری داشته و برای تمرکز بیشتر به شکل تخصصی شرکت ها و زیر مجموعه های گروه این حوزه را پیگیری می کند.
انرژی

انرژی

ادامه مطلب
دریا

دریا

ادامه مطلب
نخبگان

باشگاه کسب و کار دانش بنیان

ادامه مطلب
املاک دانش بنیان

املاک دانش بنیان

ادامه مطلب
نخبگان

سایر

ادامه مطلب