attargroup

ایده‌های فردا

نقش برند سازی در توسعه اقتصادی نقش برند سازی در توسعه اقتصادی 16 مهر 1398

در سالهای اخیر با رشد صنعت و داد و ستد در میان مردم و جامعه و همچنین بزرگ تر شدن بازارهای مالی یک نیاز بیش از پیش خود نمایی کرد که آن برند شدن بود. دیگر نام ها نقش اصلی را بازی نمی کردند و باید نام ها و نماد ها برجسته می شدند تا افراد یا شرکت ها به سوددهی برسند.

ادامه مطلب