attargroup

آماده سازی کارخانه نوآوری شیراز

آماده سازی کارخانه نوآوری شیراز

شتابدهی نخبگان
10 شهریور 1398

مراکز نوآوری محلی برای اسقرار تیم ها و معمولا سایت هایی هستند که به عنوان قطب فناوری و نوآوری شناخته میشوند. هدف از ایجاد چنین مراکزی شکل گیری  یک اکوسیستم حاوی استارت آپها شتابدهندهها، سرمایه گذاران، فروشندگان و موسسات آکادمیک و دانشگاهی است که این قطب فناوری و نوآوری را به وجود می آورند. تیم های ساکن در این مراکز معمولا از مزایایی بهرمند که به چند مورد از آنها در زیر اشاره شده:  
•    استقرار نمایندگان مجموعه ها و شتابدهنده ها و صندوقهای سرمایه گذاری در دفاتر 
•    استقرار کارشناسان تحقیق و توسعه سازمانها
•    استقرار کارشناسان و مدیران مراکز فناوری و نوآوری 
•    استقرار تیم های استارت آپی در فضای کاری مشترک با پویایی و یادگیری بالا

در مورد امکاناتی که در مراکز نوآوری در اختیار تیم ها قرار میگیرد هم می توان موارد زیر را نام برد:
•    فضای کار اشتراکی شامل Cowork (مخصوص تیم ها و گروه های استارت آپی) و Wework (مخصوص افرادی که به طور مستقل کار می کنند)
•    دفاتر اداری مخصوص استقرار شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری مراکز نوآری شتابدهنده ها، هلدینگ ها و بانک ها
•    فضای آمفی تئاتر و رویداد برای مواردی نظیر برگزاری رویدادهای مرتبط با توسعه فناوری و گسترش کسب و کار دانش بنیان
•    اتاق جلسات
•    کلاس ها و کارگاه های آموزشی
•    کافه
•    باشگاه ورزشی
•    خدمات آزمایشگاهی متمرکز
•    دفاتر ویژه
•    استودیو انیمیشن امکان تولید و تدوین انیمیشن یا تجهیزات پیشرفته، مشاوره تولید و ارتقاء سطح تولیدات در تمامی زمینه های فنی، هنری و فرهنگی
•    امکانات جانبی نظیر امکانات خوابگاهی، اتاق تلفن، فضای استراحت 
•    خدمات جانبی نظیر باشگاه دانشآموزی و مدرسه کارخانه نوآوری

کارخانه نوآوری شیراز با فضایی به مساحت 7000 متر مربع در دو طبقه و در مجتمع IMTC واقع شده است مکان قرار گیری آن به گونه ای است که دسترسی افراد محلی به آن به سهولت امکان پذیر است و کلیه امکانات مربوط به یک کارخانه نوآوری را در اختیار استارت آپهای ساکن در آن قرار خواهد.