attargroup

حکیمی رفت؛ محرمیان آمد

حکیمی رفت؛ محرمیان آمد

کسب و کار دانش بنیان
31 شهریور 1398

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی، مهران محرمیان را به عنوان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی منصوب کرد.

در بخشی از حکم محرمیان آمده است:

با توجه به اهمیت تقویت، بروزرسانی و کارآمدسازی سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی و ایجاد شفافیت لازم اقتصادی براساس سیستم‌های فناوری اطلاعات در حوزه‌های ارزی و ریالی و نظارت و کنترل جدی بر شرکت‌های حوزه پرداخت الکترونیکی ضروری است برنامه ریزی لازم در افق‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای پیشبرد امور فوق‌الذکر انجام گیرد.

همچنین به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ناصر حکیمی که تا امروز معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بود به سمت مشاور رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد.

محرمیان پیش از این معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک بود.