attargroup

گزارش خبری از شرکت طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان

گزارش خبری از شرکت طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان

گزارش تصویری اخبار سراسری از شرکت طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان در خصوص فعالیت های این شرکت. شرکت طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان توسط گروهی از نخبگان جوان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف که دارای سابقه ۱۵ ساله در فعالیت های اقتصادی دانش بنیان در بخش خصوصی و همچنین سال ها فعالیت علمی و عملی بومی در زمینه انرژی های تجدید پذیر تاسیس شده و در آذر ماه 1396 عضو پارک علم و فناوری دانشگاه شریف شد.