attargroup

چشم‌انداز، اهداف و مأموریت

چشم‌انداز، اهداف و مأموریت گروه عطار


  • چشم انداز


    • بزرگ‌ترین مرکز شناسایی، جذب و حمایت از نخبگان در منطقه برای تشکیل شرکت‌های دانش بنیان
    • دارای بیشترین تعداد شرکت‌های دانش بنیان در منطقه
    • یکی از ده مرکز اول کشور در صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان
    • بزرگ‌ترین قطب جذب دانش از مراکز علمی و تحقیقاتی برای تجاری سازی آن در منطقه

اهداف


· کمک به ایجاد و توسعه بیش از 20 شرکت دانش بنیان

· ایجاد شرکت کارآفرینی مشترک با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

· همکاری با پارک فناوری پردیس برای ایجاد مرکز سرمایه‌گذاری بین المللی

· فرهنگ سازی، جذب و حمایت نخبگان حوزه علوم پزشکی و زیست فناوری

· برنامه‌ریزی و بسترسازی جهت شروع فعالیت‌های دانش بنیان در حوزه‌های بین رشته‌ای

· ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری مشترک با بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حوزه دام و کشاورزی

ماموریت


· کارآفرینی دانش بنیان

· فرهنگ سازی، علاقه‌مندسازی، جذب و حمایت از نخبگان برای راه اندازی کسب و کار دانش بنیان

· سرمایه گذاری جسورانه

· شناسایی و تملک سهام شرکت‌های مستعد

· کمک به رشد شرکت‌ها

· فرهنگ سازی و جلب مشارکت سایر نهادها

· جذب سرمایه

· واگذاری سهام شرکت‌های رشد یافته

· آشنا کردن و آموزش نهادهای سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش بنیان

· مشارکت با سایر صندوق‌ها و نهادها جهت سرمایه‌گذاری مشترک با دو هدف

· آشنایی نهادها با این فرایند

· استفاده از بازار یا ارتباطات سازمان‌ها در امر توسعه شرکت‌ها

· ایجادساز و کار جذب علم و فن آوری از مراکز علمی و تحقیقاتی
· کمک به حل مشکلات و توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان