attargroup

چشم‌انداز، اهداف و مأموریت

چشم‌انداز، اهداف و مأموریت گروه عطار


چشم انداز


  • بزرگ‌ترین مرکز شناسایی، جذب و حمایت از نخبگان در منطقه برای تشکیل شرکت‌های دانش بنیان
  • دارای بیشترین تعداد شرکت‌های دانش بنیان در منطقه
  • یکی از ده مرکز اول کشور در صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان
  • بزرگ‌ترین قطب جذب دانش از مراکز علمی و تحقیقاتی برای تجاری سازی آن در منطقه

اهداف


توسعه کسب و کارهای دانش بنیان در حوزه های

IT, ITC, IOT

انرژی

دریا

کشاورزی

زیست فناوری و سلامت

موتورهای الکتریکی

فضایی و هوا فضا

ماموریت


  • فرهنگ سازی، علاقه مند سازی، جذب و حمایت از استعدادهای برتر برای انجام فعالیت های دانش بنیان
  • بسترسازی، سرمایه گذاری و توامند سازی هسته های دانش بنیان