مشخصات خود را فراموش کردید؟

شرکت بسپار آریا
 • حوزه فعالیت : تولید تجهیزات ارتوپدی
 • شروع فعالیت : سال 1393

اهداف و چشم انداز :

 • بومی سازی دستگاه های تولید تجهیزات ارتوپدی
 • تولید انواع تجهیزات ارتوپدی

اهم فعالیت ها :

 • تولید باند استریل و گاز
 • تولید باند ارتوپدی

شرکت پرنیان درمان آرمان

 • حوزه فعالیت : محصولات پزشکی و دارویی
 • شروع فعالیت : سال 1394

اهداف و چشم انداز :

 • ایجاد مجموعه تخصصی صادرات محصولات پزشکی و دارویی با تکیه بر نیروهای خلاق و نو آور
 • کامل کننده حلقه درمان بعنوان تامین کننده برتر دارو و محصولات پزشکی

اهم فعالیت ها :

 • ایجاد پایگاه صادرات دارو
 • انتقال فناوری و تولید داروهای نو ترکیب

 

شرکت میلینیوم فارما

 • حوزه فعالیت : صادرات محصولات پزشکی و دارویی
 • شروع فعالیت : 2016 در کشور عمان

خدمات و محصولات :

 • پایگاه صاردات محصولات پزشکی ایران در منطقه
 • ایجاد مجموعه تخصصی صادرات محصولات پزشکی و دارویی با تکیه بر نیروهای خلاق و نو آور

اهم فعالیت ها :

 • صادرات محصولات پزشکی ایران در منطقه
 • تاسیس کلنیک درمانی در عمان
 • عضو کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری

گروه شرکت های گسترش صنعت علوم زیستی (لیدکو)

 • حوزه فعالیت : زیست فناوری با مشارکت نخبگان علمی و جهادی دانشگاه تهران
 • شروع فعالیت : سال 1381

اهداف و چشم انداز :

 • پیشرو در سرمایه گذاری و تاسعه صنعت علام زیستی در ایران جهت خدمت به جامعه بشری
 • پیشگام در نظام ارتباط دانشگاه و جامعه در حوزه زیست فناوری
 • برخوردار از منابع انسانی خلاق و نوآور با توانمندی علمی و مدیریتی برجسته

شرکت های زیر مجموعه :

 • فناوری بن یاخته های رویان (بانک بند ناف و سلولهای بنیادی)
 • همانند ساز یافت کیش (تولید بیو ایمپلنتهای استخوانی)
 • فراوردههای زیستی روناک (تولید واکسن تب برفکی)
 • گام تک تبریز (تولید صمغ گزانتان)
 • صنایع زیست فناوری کارا

 

بالا