مشخصات خود را فراموش کردید؟

Food-Image-H

کارخانه مواد غذایی اروم دشت

کارخانه مواد غذایی اروم دشت

در جامعه افرادی هستند که ایده های خلاقانه و نوآورانه دارند اما به سبب نبود امکانات و سرمایه کافی نتوانسته اند به آن ها جامه ی عمل بپوشانند و به همین ترتیب صاحبان سرمایه هم به دلیل عدم شناسایی محل مناسب سرمایه گذاری نتوانسته اند امکانات خود را در آن جهت سوق دهند. در این بین موانعی از قبیل نبود اطلاعات، اعتماد و اطمینان کافی، عدم امکان سنجی مناسب وجود دارد که رسیدن به مقصد را با چالش هایی مواجه کرده است.

ایده و فکر تابنده می تواند سبب روشنایی اطراف خود گردد. در بخش ایده ها و فرصت های کسب و کار صنایع غذایی هر روز حداقل یک ایده سرمایه گذاری با اطلاعات مناسب برای سرمایه گذاری مطرح می شود. افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند شرایط مختلفی دارند؛ یا مقیاس کوچک مد نظر دارند یا بزرگ مقیاس. به تناسب، افرادی که قصد فعالیت و اجرا دارند نیز به مقیاس های بزرگ و کوچک می اندیشند.

اهداف و چشم انداز

تولید کنسانتره مواد مختلف با توجه به شرایط آب و هوایی و عدم دسترسی به تمامی مواد در همه فصول الزامی ست.

مجموعه اروم دشت یکی از سرفصل های خود را تولید کنسانتره مواد قرار داده است.

همه ی این موارد مجموعه دغدغه مند این عرصه، کارخانه مواد غذایی اروم دشت را بر آن داشت تا با محوریت سرمایه گذاری در زمینه مواد غذایی در سدد رفع بخشی از نیازهای کشور و گشایش کسب و کار ایده محور با بهره گیری از تجارب ارزشمند سالیان متمادی حضور در تولید، صنعت و بازار برآید.

بالا